تاریخ شروع

۰۷:۰۰

یکشنبه - ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

تاریخ پایان

۲۳:۵۹

سه شنبه - ۱۴۰۱/۰۷/۰۵

آدرس

Birmingham, UK

📣 مرکز نسرا سازمان فضای مجازی بسیج استان فارس برگزار می کند:

 

💭 مرحله استانی اولین رویداد سراسری تخصصی سوادرسانه ای “جهاد تبیین”

 

📌در محورهای:

● تربیت رسانه ای

● جریان شناسی

● اقتصاد رسانه ای

● فناوری های نوین ارتباطی

 

🖇 قالب های ارائه آثار:

_ سخنرانی

_ موشن گرافی

_ پوستر و اینفوگرافی

_ کتاب

 

🕒 مهلت ارسال آثار: تا ۵ مهرماه ۱۴۰۱

📆 زمان رویداد کشوری: آبان ماه ۱۴۰۱

 

📲جهت‌کسب‌اطلاعات‌بیشتر‌و‌ارسال‌آثار:

لیگ سواد رسانه ای استان فارس

 

 

💥راهیابی منتخبین به مرحله کشوری